Uppslagsverket

R

Röda kärnans småcelliga del.

Nucleus ruber, pars parvocellularis

Nucleus rubers småcelliga (parvocellulära) del tar emot signaler från nucleus dentatus i lilla hjärnan och ger upphov till den centrala tegmentbanan med avslut i olivainferiorkomplexet. Centrala tegmentbanan är excitatorisk och ingår i den från lilla hjärnan, till olivainferiorkomplexet, utgående pådrivande signaleringskretsen.

Kärnan tar även emot inflöde av signaler från (bl.a.) premotoriska cortex.
...