Uppslagsverket

R

Retikulära tegmentala ponskärnan

Nucleus reticularis tegmenti pontis

Nucleus papillioformis., Bechterews kärna (pons)

Kärnan ligger ventralt, medialt i pons' tegmentdel. Den sänder signaler främst till spino- och cerebrocerebellum samt tar emot signaler från lillhjärnskärnorna samt från i stort sett hela storhjärnebarken (obs. inflödet från storhjärnsbarkens BA46 med betydelse för "working memory").
...