Uppslagsverket

A

Area 7

Somato-sensorisk associationsbark, belägen inom bakre delen av den övre hjässminiloben; styr med hjälp av känsel- och syninformation ögonkontrollerade precisionsrörelser inom motsatta kroppshalvan. Området gränsar neråt mot vårt bakre blickriktningscentrum (parieto-occipitala blickriktningscentrum). Area 7 har ett mycket stort utbredningsområde på hemisfärens insida.
...