Uppslagsverk

E

Efferens från nucleus fastigii till till VMpo-kärnan i thalamus.

VMpo-kärnan
...