Uppslagsverket

B

Bakre sammanbindningsartären

Arteria communicans posterior

Hjärnartär, bakre sammanbindningsartären

En på hö. och en på vä. sida kopplar ihop bakre och mellersta hjärnartärerna med varandra. I vissa fall kopplar den bakre sammanbindningsartären ihop bakre hjärnartären med den allra yttersta delen av inre halspulsådern

Bakre sammanbindningsartären räknas till hjärnans artärcirkel (circulus arteriosus cerebri)
...