Uppslagsverk

M

Motsatt kroppssida.

Kontralateralt

Föreligger/uppträder inom den motsatta kroppshalvan.
"Skadetecknen är belägna kontralateralt" = skadetecknen uppträder på den sida som är motstt den där skadan har skett.

Jfr. bilateral; ipsilateralt
...