Uppslagsverket

E

Efferens från Darkschewitsch kärna till olivainferiorkomplexet.

Tractus tegmentalis medialis

Inre tegmentbanan

Efferensen från Darkschewitsch kärna till olivainferiorkomplexet är excitatorisk och löper i den inre tegmentbanan.

Inre tegmentbanan är en del av FLMs hjärnstamsdel.
...