Uppslagsverket

E

Ensidig.

Ipsilateral.

Samsidig.

Föreligger ensidigt inom samma kroppshalva som något annat.
"Skadetecknen är belägna ipsilateralt" = skadetecknen uppträder på den sida där skadan har skett.

Jfr. bilateral, kontralateral
...