Uppslagsverket

E

Efferens från nucleus fastigii till vestibulariskärnor bilateralt.

...