Uppslagsverket

E

Efferens från nucleus fastigii till PAG.

...