Uppslagsverket

E

Efferens från nucleus fastigii till formatio reticularis i pons och medulla oblongata.

...