Uppslagsverket

S

Sensoriska trigeminuskärnornas förbindelse med spinocerebellum.

...