Uppslagsverket

F

Främre storhjärnsartären

Arteria cerebri anterior

Hjärnartär, främre storhjärnsartären, Akinetisk mutism

Avgår framåt från inre halsartären, en på hö. och en på vä. sida. De båda sidornas artärer löper tätt tillsammans in i den längsgående hjärnsprickan och sträcker sig på ovansidan av hjärnbalken ända bort till hjäss-nackfåran. Den främre hjärnartären försörjer pannlobens under- och insida samt hjässlobens insida.

Räknas till hjärnans artärcirkel (circulus arteriosus cerebri)


Skadebilden vid ett stroke som engagerar den främre storhjärnsartären varierar allt efter var i kärlet och dess grenar som stoppet/blödningen sitter.
Vanligtvis föreligger muskelsvaghet/förlamning och känselnedsättning inom motsatta kroppshalvan, räknat från och med en nivå ett stycke nedanför naveln till och med tåspetsarna. Ofta skadas också Brodmannarea 24 och 32 tillsammans med den ovanför liggande delen av area 6 (supplementära motoriska cortex på lobulus paracentralis) vilket ger upphov till akinetisk mutism. Detta tillstånd innebär att driften till kommunikation med omgivningen är nedsatt eller har upphört. Den sjuke ligger "och stirrar i taket", ointresserad av sin omgivningen och utan egna försök till att ta kontakt. Den egna initiativförmågan har försvunnit bortsett från så grundläggande verksamheter som att äta, gå på toaletten och liknande.
...