Uppslagsverket

E

Efferens från nucleus fastigii till syn och hörsel-relaterade områden i mesencephalon.

...