Uppslagsverket

L

Lillhjärnans tvärförbindelse

Commissura cerebelli

Tvärförbindelse, Lilla hjärnans

Tvärförbindelse mellan de båda lillhjärnshemisfärerna. Förbindelsen är belägen längst fram i lilla hjärnan. Den består bl.a. av nervtrådar (fasciculus/tractus uncinatus cerebelli) från nucleus fastigi som korsar över från ursprungssidan till motsatta sidan och som sedan, till största delen, vänder av uppåt och in i den övre lillhjärnsarmen.
...