Uppslagsverket

S

Stäng hjärnatlasen

Avsluta utforskandet

Sluta använda hjärnatlasen

Längst till vänster i den övre grå listen står det "Börja om"! Klicka här. Dom 6 startrutorna kommer fram.
Längst nere till höger finns en röd prick med ett vitt kryss och texten "Stäng hjärnatlasen". Klicka här och Du är ute ur hjärnatlasen.
...