Uppslagsverket

I

Identifiera

"Identifiera" är en hjälpfunktion som dyker upp i faktarutan som kommer fram i den smala vänsterspalten när man antingen har tryckt på det blå/röd-färgade namnet i en lista eller klickar på en namnsatt struktur i bilden (namnet visas i den övre svarta listen).
Vänsterklickar man på "Identifiera" blinkar motsvarande struktur i bilden.

Observera att funktionen är användbar när listan (listnamnet) blivit förbockat, listan fällts ut och "släck alla" bockats för.
Det kan vara mycket illustrativt att fälla ut och släcka alla listor och sedan använda identifieringsfunktionen
.
...