Uppslagsverket

O

Område för signalering från och till ryggmärgen och nervus trigeminus kärnor.

Området motsvaras av spinocerebellum.
...