Uppslagsverket

O

Område för signalering från och till storhjärnsbarken.

Omådet motsvaras av cerebro-/pontocerebellum.
...