Uppslagsverket

S

Syn- och hörselinformation i vermis

Visuell och akustisk information i vermis

Syn- och hörselintryck projiceras till vermis mittparti; till huvudets dubblerade somatotopa lokalisationsområde.
...