Uppslagsverket

B

Balansinformation

Vestibulär information

Balansinformationen utgår från hinnlabyrinten. Denna signalerar framför allt till nodulus, i viss utsträckning till flocculus, till främre och bakre delarna av vermis samt till vestibulariskärnorna (med undantag för den yttre/laterala kärnan). Vestibulariskärnorna i sin tur (med undantag för den yttre/laterala kärnan) kontaktar nodulus och flocculus.
...