Uppslagsverket

S

Syninformation i flocculus.

Visuell information i flocculus.

Flocculus tar framförallt hand om syninformation från kärnområden i mesencephalon anslutna till colliculus superior. Informationen samordnas med balansintryck och deltar i blickriktningskontrollen.
...