Uppslagsverket

L

Lillhjärnshomunculus

Homunculus, lilla hjärnan

Cerebellär homunculus.

Kroppen har en dubbel somatotop representation i lilla hjärnans spinocerebellära parti; dels 1/ i lobus anterior och dels 2/ i lobus posterior.

1/ Den homunculuskarta som anas här visar en i stort någorlunda sammanhållen helkropp med huvudet riktat bakåt och fötterna framåt.

2/ Här igger kroppen avbildad som två åtskilda halvor med huvudet riktat framåt och fötterna bakåt; alltså omvänt kartan i lobus anterior.

I båda fallen representeras bålen, skuldror och höfter samt huvudet av barkområden i vermis. Mer distala delar av extremiteterna har sina representationer i den intermediära hemisfärsdelen.

Den somatotopa representationen med avseende på sensoriskt inflöde och motorisk påverkan anses i stora drag sammanfalla .

Observera att i båda representationerna "avbildas" höger kroppshalva i den högra hemisfärshalvan och den vänstra i den vänstra halvan; således omvända förållanden jämfört med stora hjärnan där homunculuskartan i ena storhjärnshemisfären representerar motastta kroppshalvan.

Man skall också lägga märke till att den somatotopa representationen är långt ifrån exakt. Man talar om en "frakturerad somatotopi" i lillhjärnsbarken! Exmpel på detta är att inom ett och samma begränsade barkparti blandas information från käken, och från olika partier av främre och bakre extremiteten med varandra.
...