Uppslagsverket

L

Lilla hjärnan. Allmänna skadetecken.

Cerebellum. Allmänna skadetecken.

Hypotoni., Asynergi., Ataxi., Dysmetri., Dysdiadochokinesi, Nystagmus., Intentionstremor., Titubation

Hypotoni: sjukligt nedsatt muskulär tonus. Nedsatt vilotonus. Minskat och fördröjt motstånd vid passiva rörelser.

Asynergi: nedsatt samordning av muskler aktiva under rörelser som kräver deltagande över flera leder.

Ataxi: ryckiga och okoordinerade rörelser ofta inom en särskild kroppsdel; ben-ataxi, arm-ataxi etc.

Dysmetri. oförmåga att flytta en kroppsdel(arm, ben) till en förutbestämd plats. Illustreras av t.ex. "finger-näs testet" där personen som skall udersökas blir uppmanad att med slutna ögon, i rask takt, med ömsom höger och ömsom vänster pekfinger beröra nästippen. Vid cerebellumskada missas nästippen mer eller mindre grovt.

Dysdiadochokinesi. oförmåga att snabbt utföra alternerande rörelser; t.ex. att utåt- och inåtrotera händerna ("snurra" på händerna).

Nystagmus. ofrivilliga konjugerade ögonrörelser på så sätt att båda ögonen rör sig, vanligtvis horisontellt, långsamt åt ena hållet för att sedan mycket snabbt återgå åt det andra hållet. Nystagmusfenomenet omfattar således en långsam och en snabb fas. Nystagmusens riktning anges av den snabba fasen; t.ex. "horisontell vänstersidig nystagmus". Här anger också riktningen vilken lillhjärnshalva som är skadad.

Intentionstremor. ofrivillig darrning i arm eller ben när en viljestyrd rörelse utförs. Darrningen blir värre ju närmare målet extremiteten kommer. Darrningen upphör i vila.
Titubation = darrningar som omfattar hela bålen i stående och under förflyttning.
...