Uppslagsverket

L

Lumen

Lumen

Lumen = hålrummet i ett ihåligt organ.
Blodet tar sig fram genom blodkärlens lumen, urinen samlas i urinblåsans lumen, o.s.v.
...