Uppslagsverket

R

Reflex

Reflex

Man talar om "reflex" när en och samma retning alltid ger ett och samma förutsägbara svar.

En reflex kan vara medfödd eller inlärd.
Exempel på medfödda reflexer är pupillens sammandragning vid belysning, att man drar bort en kroppsdel som utsätts för en obehaglig/smärtsam retning och den s.k. sträckreflexen.
Exempel på inlärd reflex är att man börjar rodna och svettas när man ljuger.

Många reflexer kan man blockera med en viljeansträngning.
...