Uppslagsverk

C

Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning

Cerebellum: Cerebro/Pontocerebellum, funktion och funktionsrubbning.

Lilla hjärnan. Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning.

Cerebro-/Pontocerebellum står via omkoppling i ponskärnorna i intim kontakt med storhjärnsbarken särskilt dess frontal- och parietallobsdelar och återkopplar till dessa områden med hjälp av VL- och intralaminära thalamuskärnorna.

Cerebrocerebellum programmerar, utlöser och kontrollerar (via ombud) snabba, precisa och komplexa rörelsesekvenser med hjälp av signalutflödet från nucleus dentatus.
Cerebrocerebellum är speciellt aktiverad i samband med rörelser som tankemässigt utlösts av visuella eller auditiva stimuli.

Skador inom cerebrocerebellum (bark och/eller nucleus dentatus) visar sig som:
1/ fördröjning såväl när det gäller att en rörelse skall påbörjas som när den skall avslutas
2/ intentionstremor
3/ rubbning i den tidsmässiga samordningen mellan olika leder under en rörelseföljd.
4/ bristande koordination hos hand- och fingermuskler
...