Uppslagsverket

V

Vestibulocerebellum. Funktion och funktionsrubbning

Cerebellum. Vestibulocerebellum, funktion och funktionsrubbning.

Lilla hjärnan. Vestibulocerebellum, funktion och funktions-rubbning.

Vestibulocerebellum kontrollerar balansen i stående och sittande kroppsställning (tractus vestibulo-spinalis lateralis) och under förflyttning samt koordinerar ögonrörelser med huvudets rörelser.

Skador på flocculus-nodulus loben ger svårartade balansrubbningar såväl i stående som i sittande. Gången blir ostadig, vacklande och bredspårig, d.v.s. ataktisk gång. Dessutom yrsel och nystagmus.
...