Uppslagsverket

H

Hjärnan

Encephalon

Hjärnan (encephalon) är den del av centrala nervsystemet som ligger innesluten i skall- (kranie-)hålan. Hos en vuxen människa är hjärnan 16-17 cm lång, ca. 12 cm hög, ca. 12 cm bred och väger ca 1400 gram.

Hos den levande människan vid kroppstemperaturen 37 grader C. är hjärnvävnaden flytande som en gröt. Eftersom hjärnan till stor del består av fett stelnar den när kroppstemperaturen sjunker. De hjärnor som avbildas i dissektionsavsnittet har balsamerats (fixerats) och stelnat ytterligare innan de togs ut ur skallen. Den gulaktiga färgen är en effekt av balsameringsmedlet.

Hjärnan består av 3 huvuddelar:
1/ Stora hjärnan (cerebrum).
2/ Lilla hjärnan (cerebellum) som sitter fästad som en ryggsäck på hjärnstammens baksida
3/ Hjärnstammen (truncus encephali) som är den direkta fortsättningen av ryggmärgen upp i huvudet

Stora hjärnan är vinklad framåt-nedåt nästan 90 grader i förhållande till hjärnstammen, vars delar ligger mer eller mindre på en rak linje efter varandra.

HJÄRNAN är kroppens mest invecklade organ. Det är den som ger oss vår personlighet och våra känslor och som svarar för vårt medvetande, för vår jag-upplevelse, för vår tidsuppfattning och för våra minnesfunktioner.
En normalfungerande och någorlunda vältränad hjärna är därför själva grundförutsattningen för att människan på ett acceptabelt sätt skall kunna ta sig fram här i tillvaron.

Ovanstående indelning bygger på urgammal dissektionspraxis. En hjärna låter sig nämligen enklast delas i tre delar. Ett smalare längsgående kolvliknande mittparti: hjärnstammen. Framtill växer hjärnstammen helt in i en främre större rundad klump som med ett enkelt snitt kan kapas av från hjärnstammen. Stora hjärnan, cerebrum, är frigjord. Baktill på hjärnstammen sitter en mindre rundad fastvuxen klump, som också den med ett enkelt snitt kan lösas från hjärnstammen. Lilla hjärnan, cerebellum, är frigjord. Och där ligger den då, hjärnan, uppskuren i sina tre huvuddelar: stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnstammen!

Hjärnans fosterutveckling visar, att på ett tidigt stadium så fortsätter hjärnstammen framåt och bildar en avslutande del kallad framhjärnan. Framhjärnan sväller upp och skjuter ut två knoppar, en åt höger och en åt vänster. Framhjärnans mittdel kallas nu för mellanhjärnan och knopparna för ändhjärne-knoppar, telencephalonknoppar eller telencephalonblåsor. Telencephalonblåsorna startar sedan en utomordentligt kraftig och snabb tillväxt. Läs mer om det här. Snart täcker de från sidorna praktiskt taget alla övriga hjärndelar. Telencephalonblåsorna växer ihop över medellinjen och hjärnbalken bildas. Dessutom växer vardera telencephalonblåsan ihop med den mittställda mellanhjärnan.

Den här utvecklingen och de presenterade namnen har lett till en viss namnförbistring. Det är numera inte ovanligt att det sätts likhetstecken mellan "stora hjärnan", cerebrum och telencephalon. Följden blir att i vissa sammanhang räknas mellanhjärnan (diencephalon) till "stora hjärnan" och i andra utgörs "stora hjärnan" enbart av de färdigutvecklade telencephalonhalvkloten!
Puuhhh!!
...