Uppslagsverket

I

Inre tegmentbanan

Tractus tegmentalis medialis

Den inre tegmentbanan börjar i nucleus Darkschewiz och slutar i olivainferiorkomplexet. Banan är excitatorisk och ingår i den från cerebellum till olivainferiorkomplexet utgående pådrivande signaleringskretsen.
...