Uppslagsverket

S

Synergist

Synergist

Muskel som samverkar (med agonisten) under en viss rörelse.

Se agonist och antagonist.
...