Uppslagsverket

A

Agonist

Agonist

Muskel som utför ett visst arbete och åstadkommer en rörelse.

Se antagonist och synergist.
...