Uppslagsverket

H

Hakformade ledningsbanan

Tractus uncinatus

Den hakformade ledningsbanan börjar i fastigii-kärnan. Trådarna i ledningsbanan korsar till största delen över medellinjen längst fram i lilla hjärnan och fördelas till:
vestibulariskärnorna
formatio reticularis
colliculus superiors djupa grå substans
Darkschewitz kärna
olivainferiorkomplexet
VL-kärnan
VM-kärnan
intralaminära thalamuskärnor som kopplar signalen vidare till striatum
...