Uppslagsverket

F

Femte kranialnervens kärnor.

Nervus trigeminus kärnor

Trigeminuskärnorna

Trigeminusnervens kärnsystem omfattar fyra stycken enheter på vardera sidan om medellinjen och sträcker sig genom hela hjärnstammen samt ner i ryggmärgens övre del.

De fyra kärnorna är:
1/ Motoriska trigeminuskärnan
2/ Mesencephala trigeminuskärnan
3/ Trigeminusnervens sensoriska huvudkärna
4/ Spinala trigeminuskärnan
Av dessa sänder 3/ och 4/ mosstrådar till samma sidas lillhjärnshalva.
...