Uppslagsverket

H

Hyperpolarisation

Hyperpolarisation innebär att membranpotentialen ökar och förflyttas längre bort från 0-strecket. Ju starkare hyperpolarisation desto slöare blir nervcellen. Är hyperpolarisationen tillräckligt stor kan en aktionspotential inte längre utlösas.

Inhibition av en nervcell leder till hyperpolarisation.
...