Uppslagsverket

U

Urladdning

Depolarisation

Hypopolariseras membranpotentialen till 0 säger man att cellen urladdats, vilket för det mesta innebär att en aktionspotential utlösts!
...