Uppslagsverket

H

Hypopolarisation

Hypopolarisation innebär att membranpotentialen minskar och närmar sig 0. Ju starkare hypopolarisation desto mer lättretad blir nervcellen. Är hypopolarisationen tillräckligt stor kan en aktionspotential utlösas.

Excitation av en nervcell leder till hypopolarisation.
...