Uppslagsverket

H

Hippocampusstödet

Subiculum

Sjöhäststödet

Del av hippocampuscomplexet. Tar emot delar av signalbearbetningen från CA-regionerna och sänder informationen vidare bl.a. längs de 6-7 miljonerna små tunna myeliniserade nervtrådar som, en sådan bunt på hö. och en på vä. sida, bildar valvet (fornix).
...