Uppslagsverket

S

Signalflöde från balansorganet till lilla hjärnan.

Signalerna går fram i primära vestibulocerebellära mosstrådar vilka tar sig ut från själva balansorganet genom nervus vestibularis och in i hjärnstammen till vestibularis kärnorna där sidogrenar avges till den övre, den inre och den nedre vestibularis kärnan. Stamtrådarna fortsätter in i lilla hjärnan genom den nedre lillhjärnsarmen och kontaktar kornceller i nodulus cerebelli samt i bakre och främre delarna av corpus cerebellis vermisparti.
...