Uppslagsverket

S

Signalflöde från balanskärnorna till lilla hjärnan.

Signalerna går fram i sekundära vestibulocerebellära mosstrådar vilka utgår från den övre, den inre och den nedre vestibularis kärnan. Trådarna fortsätter in till lilla hjärnan genom den nedre lillhjärnsarmen och kontaktar kornceller i nodulus cerebelli samt i bakre och främre delarna av vermispartiet samt i liten utsträckning även i flocculus.


.
...