Uppslagsverket

A

Aktiverad Purkinjecell

Purkinjecellernas axoner löper ner genom korncellslagret och har sina inhibitoriska ändslut i lillhjärnekärnorna (i vissa fall i vestibulariskärnorna). Purkinjeaxonen avger inom sina proximala delar ett stort antal kollateraler upp i molekylarlagret.

Purkinjecellerna exciteras dels av korncellernas parallelltrådar och dels, med stor genomslagskraft, av klättertrådar från det nedre olivkärnekomplexet.

Purkinjecellerna inhiberas dels av sig själva (proximala axonkollateraler) och dels av korg- och stjärncellerna.

Purkinjecellerna urladdar sig spontant i frekvensintervallet 30-50/sekund med s.k. enkla aktionspotentialer(simple spikes; jfr. med complex spike).
...