Uppslagsverket

A

Aktiverade kornceller

Korncellsaxonet löper mer eller mindre spikrakt upp genom korncells- och Purkinjecellslagren och ut i molekylärlagret. Här, på olika avstånd från ytan delar sig axonet T-format och bildar en 5-10 mm lång, 0,5-2 μm tjock, s.k. parallelltråd. Parallelltrådarna löper transversellt i frontalplanet, vinkelrätt mot hjärnans längsaxel, och genomborrar Purkinjecellernas tillplattade sagittalställda dendritträd. En parallelltråd kontaktar med exciterande dendrittaggsynapser 2000-4000, efter varandra uppradade, Purkinjeceller. En Purkinjecell, i sin tur, kontaktas av ca. 300 000 (trehundratusen) olika kornceller!
Parallelltrådarna passerar dessutom genom och exciterar korg- stjärn- samt Golgi-cellernas dendritträd.
...