Uppslagsverket

B

Balansnerven med anslutet balansganglion.

Balansnerv
Balansganglion
...