Uppslagsverket

K

Kärnområden i gränszonen mellan bryggan och mitthjärnan.

Huvudsakligen cellgrupper inom formatio reticularis (särskilt från nucleus reticularis tegmenti pontis)samt områden under fyrhögarna. De senare förmedlar bearbetad visuell och akustisk information.
...