Uppslagsverket

P

Purkinjeceller i fykantsformation; 10 led x 13 rader = 130st

Arrangemanget i figuren med avseende på led och rader stämmer rätt väl med gjorda mikroskopiska iakttagelser. 130 Purkinjeceller på en yta, stor 0,8 kvadratmillimeter ger omräknat till 200 000 kvadratmillimeter ett totalt cellantal på 32,5 miljoner vilket även det stämmer med uppgifter i litteraturen (v.g. se litteraturlista).
...