Uppslagsverket

P

Pådrivande/retande lillhjärnsefferens

Exciterande lillhjärnsefferens

Olivocerebellära mesodiencephala kretsen

Den exciterande/retande lillhjärnsefferensen(det utgående signalflödet) riktar sig till ett stort antal olika kärnområden i hjärnstammen och mellanhjärnan. Bl.a. till:

1/ Balanskärnorna

2/ Kärnor i laterala och mediala delarna av formatio reticularis t.ex. ett stort antal mönstergeneratorer/MPG som sänder trådar i de retikulo-spinala banorna.

3/ Kärnområden i fyrhögsplattan

4/ den röda kärnan

5/ ett flertal thalamuskärnor bl.a. VL-kärnan som sänder trådar direkt till primära motoriska cortex.

6/ en grupp kärnor i det mesodiencephala gränsområdet. Hit räknas bl.a. Darkschewitsch kärna, delar (den parvocellulära delen) av den röda kärnan, Cajals interstitiella kärna samt partier i formatio reticularis.
Den här kärngruppen utgör en av tre omkopplingscentraler i den s.k. olivocerebellära mesodiencephala kretsen till vilken även oliva inferiorkomplexet och excitatoriska cellgrupper i lillhjärnskärnorna räknas. Aktivitet i kretsen ökar på klättertrådssignaleringen.

I vila uppvisar det excitatoriska signalfödet en spontan frekvens på 40-50 impulser/sekund. I samband med att rörelser utföres varieras frekvensen uppåt eller neråt vilket påverkar aktiviteten hos berörda MPG-enheter.
...