Uppslagsverket

L

Lillhjärnsblad

Folia cerebelli

Lilla hjärnans yta är synnerligen starkt veckad och bildar ett system av tunna, platta och tätt packade tvärgående/transversella veckbildningar - folia cerebelli - skilda från varandra av smala och mycket djupa sprickbidningar.
Folia cerebelli är således arrangerade vinkelrätt mot hjärnans längsaxel. Ett tvärsnitt genom ett lillhjärnsblad löper alltså parallellt med hjärnans längsaxel och är ett sagittalsnitt!! Detta är viktigt för att förstå hur Purkinjecellernas omfångsrika, men från sidorna tillplattade, skivliknande dendritträd är arrangerade parallellt med sagittalplanet och bildar tätpackade transversella rader.

Korncellernas parallelltrådar löper transversellt i lillhjärnsbladets längsriktning och kommer på det sättet att ta sig fram vinkelrätt genom Purkinjecellernas dendritträd.
...