Uppslagsverket

P

Purkinjecellens proximala axonkollateraler.

Proximala axonkollateraler, Purkinjecellens

Axonkollateraler, Purkinjecellens proximala.

Purkinjecellens proximala axonkollateraler söker sig huvudsakligen upp i molekylarlagret.

Här kontaktas med inhibitoriska ändslut:
1/ ursprungsPurkinjecellen,
2/ intilliggande Purkinjeceller
3/ korgceller
4/ stjärnceller
5/ Golgi-celler
6/ Lugaro-celler
...