Uppslagsverket

D

Distal

Distal

Termen anger ett jämförelsevis längre avstånd från ursprungsställe. Inom den övre extremiteten gäller t.ex. att handen är belägen distalt om överarmen, d.v.s. ligger längre bort från skuldran-bröstkorgen än överarmen.

Jfr. proximal.
...