Uppslagsverk

P

Proximal

Proximal

Termen anger närhet till ursprungsställe. Inom den övre extremiteten gäller t.ex. att överarmen är belägen proximalt om handen, d.v.s. ligger närmare skuldran-bröstkorgen än handen.

Jfr. distal
...